Zweefvliegen

      Reacties uitgeschakeld voor Zweefvliegen

Het blad Vliegwereld van 15 mei 1947 is grotendeels gewijd aan het vliegveld Ypenburg staat het volgende verhaal in over het zweefvliegen in die jaren op Ypenburg.

Op Ypenburg wordt gezweefd door verschillende, voornamelijk de Delftse Studenten Aero Club (DSA) en de Zuid-Hollandse Vliegclub. Deze Zuid-Hollandse Vliegclub is tot stand gekomen door een fusie van de oude Haagse en Leidse zweefclubs, de naam ” Vliegclub” werd gekozen, omdat niet alleen, zweefvliegen, maar ook aan motorvliegen wordt gedaan.

Op Ypenburg wordt door deze beide clubs gezweefd met één toestel, een ESG-met-rompje, PH-127 ” Valk”. Met deze ESG wordt op Ypenburg lesgegeven tot en met het B-brevet, terwijl de leden voor het C-brevet gelest worden op een Grunau Baby op het vliegveld Valkenburg, waarvoor de militaire-autoriteiten voorlopig toestemming hebben verleend.

De mogelijkheid bestaat, dat het ministerie de uiteindelijke toestemming voor het zweefvliegen op Valkenburg weigert, en dan zal waarschijnlijk ook de opleiding tot het C-brevet op Ypenburg moeten gebeuren.

BehaIve door de DSA en de Zuid-Hollandse Vliegclub wordt er voorts ook door de KNVvL nog op Ypenburg gezweefd, en wel met de Grunau Baby IIa (met remkleppen) PH-167, welke zojuist door de Fokker-fabriek is afgeleverd.

De Grunau ESG-met rompje PH-127 Valk van de Zuid Hollandse Vliegclub (1946-1954).

Wij schreven zo even, dat de zweefsport op Ypenburg- op wat minder grote schaal beoefend wordt dan voor de oorlog, toen er op Ypenburg gezweefd werd met een ESG (,,12 meter met rompje”), een Grunau Baby (dezelfde waarmede thans op Valkenburg gezweefd wordt), een Minimoa en een Rhonbussard (“Sunlight”). Zoals bekend zijn de beide laatste typen ware prestatie-kisten en men kon boven Ypenburg dan ook nog al eens een vliegtuig-sleepstart zien. Momenteel behoort een dergelijke vliegtuigsleepstart boven Ypenburg tot de zeldzaamheden. Wel is de KNVvL van plan met haar Baby PH-167 vliegtuigsleepstarts achter een Tiger-Moth (tarief f. 6,- per start) te gaan uitvoeren, hoewel deze starts niet tot Ypenburg beperkt blijven, daar zij van plan is over het gehele land dergelijke starts met de Baby te gaan uitvoeren.

Door het snel uitbreidend bedrijf van de Frits Diepen Vliegtuigen N.V. en de vele motorvliegtuigen die thans reeds van deze maatschappij, van de NLS en de Rijksluchtvaartschool boven Ypenburg in de lucht zijn, is het mogelijk dat de zweefsport op Ypenburg niet meer die vlucht zal kunnen nemen als vóór de oorlog. Zeker, voor de oorlog was de NLS er reeds met een aantal motorvliegtuigen, maar thans zien we toch aanzienlijk meer motorvliegtuigen in de lucht boven Ypenburg dan vóór de oorlog en geen vliegtuigsleepstart zou hier thans enige bezwaren kunnen opleveren.

Door de Zuid Hollandse Vliegclub, die staat onder voorzitterschap van de heer Joele en die momenteel nabij de 50 leden telt, wordt momenteel alleen ’s Zaterdags en ‘s Zondags gezweefd, hoewel de mogelijkheid bestaat dat a.s. zomer ook ’s avonds gezweefd zal worden. Bij gunstig weer worden op Ypenburg momenteel op Zaterdagen en Zondagen reeds ca 50-60 starts per dag gemaakt.

Van de vooroorlogse vloot der Haagse Zweefclub van drie zweefvliegtuigen en vijf auto’s zijn nog over: de Grunau Baby, de Buick-lieren de Ford-ophaalwagen. Bovendien beschikt men thans over een terughaallier en een jeep, oorspronkelijk eigendom van de DSA.

Thermisch is Valkenburg waarschijnlijk gunstiger voor de zweefsport dan Ypenburg, immers, men heeft er een sterk afwisselend landschap van grasland, duinen en zandvlakten. Dat echter ook Ypenburg thermiek kan leveren, toont wel heel sterk de vooroorlogse prestatie van een ESG, die 15 minuten lang boven Ypenburg in de lucht bleef.

Bron: Vliegwereld  15 mei 1947

Schleicher Anfänger PH-16

Grunau Baby, een Schleicher Anfänger PH-16 v.d. ZCR; twee Zöglings één de PH-22 v.d. ZCR en de DSA. Bron foto: onbekend. Vliegtuigen herkenning via Herman Dekker