Vliegveld

      Reacties uitgeschakeld voor Vliegveld
Vliegveld Ypenburg tijdens het 10-jarig bestaan van de Nationale Luchtvaart School.

In het begin van de dertiger jaren van de vorig eeuw maakten de Aeroclubs van Den Haag en Rotterdam regelmatig gebruik van de weilanden tussen Rijswijk en Nootdorp voor de sportvliegerij. In 1935 werd een terrein gekocht met geld dat was bijeengebracht door het bedrijfsleven. De overheid droeg enigszins bij door de aanleg te subsidiëren als werkverschaffingsproject. Het was de bedoeling dat het vliegveld voor meerdere doeleinden werd gebruikt, zoals particuliere luchtvaart, sportvliegerij, demonstratievliegen, instructie en als vestigingsplaats voor vliegmaatschappijen. Ypenburg werd in 1936 geopend als terrein voor sportvliegers.

De Tweede Wereldoorlog

Tijdens de mobilisatie in 1939 werd Ypenburg gevorderd en nam de Luchtvaartafdeling er zijn intrek. Het kreeg een militaire bestemming. Op 10 mei 1940 vielen Duitse luchtlandingstroepen het vliegveld vanuit de lucht aan en veroverden de luchthaven. De gebouwen werden bij het bombardement zwaar beschadigd en hebben daarna zwaar te lijden gehad tijdens de Nederlandse herovering. Tijdens de Duitse bezetting werd het veld uitgebreid met bijgebouwen en werd een houten landingsbaan aangelegd, die in 1943 met sloten werd doorgraven om geallieerde landingen tegen te gaan. In 1945 diende het terrein als één van de elf droppingzones van voedsel voor het hongerende westen van Nederland. In de oorlogsjaren werd Ypenburg vanwege de, voor de Duitsers, ongunstige ligging niet meer als militair vliegveld gebruikt.

Vliegbasis

Na de oorlog werd het luchthavencomplex weer in oorspronkelijke staat gebracht en waren er naast de luchtmacht ook particuliere ondernemingen gehuisvest (bv Frits Diepen BV). Ypenburg was tot 1955 een civiel vliegveld, onder meer bekend van de vliegfeesten, de ILSY’s. Eind 50-er jaren vond de grootste uitbreiding van het vliegveld plaats. Het werd een NAVO-basis, met vlak daarnaast de fabriek van Fokker. In 1957 werd het een vliegbasis die tot 1968 actief werd gebruikt. Vanaf 1968 kreeg Ypenburg de indicatie ‘slapende basis’ en werd het nog slechts gebruikt voor VIP vluchten.

Vinex

De oude luchthavengebouwen werden gebruikt als stafschool voor de luchtmacht totdat de basis de hekken sloot in 1992 om plaats te maken voor grootschalige woningbouw (Vinex). Het vooroorlogse complex kreeg in 1994 de status van Rijksmonument. Alle overige gebouwen werden gesloopt voor de nieuwbouw. Alleen de naoorlogse verkeerstoren heeft de woningbouw overleefd. 

VIP’s op Ypenburg

Vliegveld Ypenburg is tijdens zijn bestaan de toegangspoort van Den Haag geweest. Vele buitenlandse gasten arriveerden op vliegveld Ypenburg…

Lees meer…

Vliegbasis Ypenburg

Vliegbasis Ypenburg is geopend in 1957 en gesloten in 1992. De vliegbasis was onderverdeeld in drie kampen: De hoofdingang…

Lees meer…

Recreanten

Vliegveld Ypenburg bood onderdak aan recreatieve gebruikers van het vliegveld. Zo maakten verschillende zweefvliegclubs en modelvliegclubs gebruik van het…

Lees meer…

Vliegscholen

Op Ypenburg is gelijk in het begin de Nationale Luchtvaartschool en in 1946 de Rijks Luchtvaartschool gevestigd. De vliegeniers…

Lees meer…

Vliegfeesten

Sinds de opening in 1936 waren er regelmatig vliegvertoningen, waar bewoners uit Den Haag en omgeving massaal voor uitliepen. Goedkoop was…

Lees meer…

Boeken

Ypenburg is van 1936 tot 1992 een vliegveld geweest. Over deze periode zijn verschillende boeken geschreven. Een aantal van…

Lees meer…