Contributie HVBY

      Geen reacties op Contributie HVBY

Komende weken ontvangen de leden van Historisch Ypenburg (HVBY) een verzoek de contributie voor 2023 te betalen. Twee jaar is geen contributie geheven. Door Corona zijn nauwelijks activiteiten georganiseerd en ook nauwelijks kosten gemaakt. Het bestuur heeft met instemming van de Algemene ledenvergadering besloten in 2021 en 2022 geen contributie te innen.