HVBY verenigingsnieuws leden

Ronde tafelgesprek over de toekomst van Historisch Ypenburg

Op maandagavond 22 mei 2023 nodigt het bestuur van HVBY de leden en geïnteresseerden uit voor een gesprek over de toekomst van Historisch Ypenburg. Welke activiteiten zou de vereniging de komende tijd moeten gaan uitvoeren en op welke wijze. Het ronde tafelgesprek heeft als doel om personen die zich betrokken voelen bij de Historie van Ypenburg te betrekken bij maken van toekomstplannen voor HVBY. De avond begint om 19.30 uur. Wilt u meedenken en praten, meldt u dan aan via hvby@historischypenburg.nl.

Bestuur van HVBY.

Contributie HVBY 2023

In april hebben de leden van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg het verzoek gekregen de contributie voor 2023 van €15,00 over te maken. Van een aantal leden zijn contributies reeds ontvangen. We roepen de overige leden op hun contributie voor 2023 te voldoen. Daartoe zijn 3 mogelijkheden beschikbaar.

1. betalen via overboeking op NL38 RABO 0154 9025 51 ondervermelding van contributie 2023 en de naam

2. betalen middels een betaalverzoek: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=UShBV4loRCGlBEricKxRzQ

3. betalen middels een betaalverzoek in de vorm van onderstaande QR-code, die met telefoon is te scannen.

betaalverzoek contributie HVBY 2023

Penningmeester van HVBY.