Privacy

Privacy verklaring

 

Bescherming persoonsgegevens

De Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg neemt de privacy van leden en donateurs heel serieus. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Alleen de noodzakelijke persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn bij activiteiten van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg. In geen geval worden persoonsgegevens aan derden verstrekt. Er wordt zorgvuldig met de persoonsgegevens omgegaan.

Ledenadministratie

Ten behoeve van de administratie van leden en donateurs worden de volgende gegevens opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligd Excel spreadsheet: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer als toestemming is gegeven voor het innen van de jaarlijkse contributie per automatische incasso. Deze gegevens staan op een met wachtwoord beveiligde harddisk die op een beveiligde locatie wordt bewaard. Alleen de penningmeester en voorzitter hebben toegang tot deze gegevens.

De gegevens worden enkele malen per jaar gebruikt om leden en donateurs te informeren, zowel per papieren post als per e-mail, bij het innen van de contributie, uitnodigingen voor activiteiten en nieuwsbrieven.
Bij opzegging als lid worden de betreffende gegevens gewist. Een verzoek tot inzage, aanpassing of intrekking van de persoonsgegevens zal door de penningmeester of voorzitter worden uitgevoerd.

Collectiebeheer

De digitale collectie van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg en wordt bewaard in een databank geregistreerd in een online beheersysteem met de naam Fotobase cloud. In deze wachtwoord beveiligde omgeving zijn alle gedigitaliseerde afbeeldingen en foto’s opgenomen. De in deze database opgeslagen persoonsgegevens bevatten alleen, de namen van personen die op de foto’s voorkomen en de namen van de fotograaf of eigenaar van de foto en de eventuele schenker.

 Meer informatie

Voor vragen over het privacy beleid van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg kunt u een e-mail sturen naar info@historischypenburg.nl.