HVBY en ANBI

Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg

Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg (HVBY)
Laan van Hoornwijck 260 (Curtiss Corner in Piet Vinkcentrum),   2497 ED DEN HAAG
Wekelijkse bijeenkomsten zijn op maandag- en woensdagchtend van 10:00 tot 12:30 uur.

IBAN: NL38RABO0154902551
Fiscaal: 8229 97 204
KvK: 50913867
URL: www.historischypenburg.nl
E-mail: hvby@historischypenburg.nl
Postadres: Eiklaan 10 2282 AV Rijswijk

Doelstelling
Het onderzoeken en presenteren van de historie van Buitenplaats Ypenburg en het verrichten van hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan/werkplan 2022-2023
– ondersteunen van de jaarlijkse herdenking van de Slag om Ypenburg
– het informeren van de jeugd over de meidagen in 1940
– het maken en tentoonstellen van vliegtuigmodellen die de historie van vliegveld Ypenburg onderbouwen
– het verzorgen van lezingen
– het archiveren van historisch foto’s, van krantenartikelen en ander gedrukt materiaal
– het maken van tentoonstellingen
– het verzorgen van rondleidingen
– het vastleggen van historische verhalen over Ypenburg

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en enkele leden. De bestuurders worden aangesteld voor een periode van 4 jaar. Het bestuur van de vereniging doet jaarlijks verslag (balans en staat van baten en lasten) aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het financiële verslag vast.

Beloning bestuurders
De bestuurders van de vereniging zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Personeel Vereniging
De vereniging heeft geen personeel in dienst en is volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van de leden van de vereniging.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering jaarlijks verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten van de vereniging. Hieronder de belangrijkste activiteiten in 2021:

 • wekelijkse werkgroep bijeenkomsten op de maandag- en woensdagochtend
 • werkgroep bouwt vliegtuigmodellen die op Ypenburg actief zijn geweest
 • lezing over de Slag om de Residentie
 • project over herdenking op 10 mei met schoolkinderen van basisscholen op Ypenburg
 • openstelling Tobruk bunker tijdens Bunkerdag en Monumentendag
 • herdenking Slag om Ypenburg op 10 mei
 • rondleidingen tijdens Open monumentendag in voormalig luchthavengebouw
 • digitaliseren van lokale krantenberichten
 • bijhouden van de website en facebook
 • verrichten van historisch onderzoek
 • vele contacten met bezoekers die vragen hebben over Ypenburg

Financiële verantwoording van 2021

 

Het vermogen van SHY (Stichting Historisch Ypenburg) is niet veranderd. De stichting is de beheerder van de erfgoederen van de vereniging.