HVBY en ANBI

Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg

Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg (HVBY)
Laan van Hoornwijck 260 (Curtiss Corner in Piet Vinkcentrum),   2497 ED DEN HAAG
Bijeenkomsten op woensdag- en donderdagochtend van 10:00 tot 12:30 uur en op woensdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur.

IBAN: NL38RABO0154902551
Fiscaal: 8229 97 204
KvK: 50913867
URL: www.historischypenburg.nl
E-mail: hvby@historischypenburg.nl
Postadres: Eiklaan 10 2282 AV Rijswijk

Doelstelling
Het onderzoeken en presenteren van de historie van Buitenplaats Ypenburg en het verrichten van hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan/werkplan 2019-2020
– ondersteunen van de jaarlijkse herdenking van de Slag om Ypenburg
– aandacht besteden aan 75 jaar vrijheid en operatie Manna
– het informeren van de jeugd over de meidagen in 1940
– het maken en tentoonstellen van vliegtuigmodellen die de historie van vliegveld Ypenburg onderbouwen
– het verzorgen van lezingen en informatie
– het archiveren van historisch foto en gedrukt materiaal
– het vastleggen van historische verhalen over Ypenburg.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en enkele leden. De bestuurders worden aangesteld voor een periode van 4 jaar. Het bestuur van de vereniging doet jaarlijks verslag (balans en staat van baten en lasten) aan de algemene ledenvergadering van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het financiële verslag vast.

Beloning bestuurders
De bestuurders van de vereniging zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Personeel Vereniging
De vereniging heeft geen personeel in dienst en is volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van de leden van de vereniging.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering jaarlijks verslag gedaan van de uitgeoefende activiteiten van de vereniging. Hieronder de belangrijkste activiteiten in 2019:

 • wekelijkse werkgroep bijeenkomsten op de woensdag- en donderdagochtend
 • werkgroep bouwt vliegtuigmodellen die op Ypenburg actief zijn geweest
 • excursie naar Chrash40-45 luchtoorlog en verzetmuseum ’40-’45
 • lezing over de Slag om de Residentie
 • voorlichting over herdenking op 10 mei voor schoolkinderen van De Vlieger
 • openstelling Tobruk bunker op zaterdagen
 • Dag van de Haagse Historie op het Plein te Den Haag op 13 april
 • herdenking Slag om Ypenburg op 10 mei
 • deelname aan nationale Bunkerdag op 25 mei
 • lezing over Ypenburg in de Verkeerstoren voor Haagse vrouwen netwerk
 • deelname aan het Waterfestijn op Ypenburg
 • voorbereiding plaatsing en onthulling kunstwerk Ling Zhi Helicopters
 • rondleidingen tijdens Open monumentendag in voormalig luchthavengebouw
 • lezing “Hij en Zij, vrouwen op Ypenburg” voor Erfgoed Rijswijk
 • gedigitaliseerde lokale krantenberichten en luchtfoto’s tijdens Ypenburgse Parels
 • vele contacten met bezoekers die vragen hebben over Ypenburg

Financiële verantwoording van 2019

In 2019 zijn voor de Herdenking op 10 mei fotoborden gemaakt van de gesneuvelden die worden herdacht. Kinderen van De Vlieger presenteerden de gesneuvelden tijdens de ceremonie, waardoor zij ook bij de herdenking zichtbaar aanwezig zijn. Voor de Dag van de Haagse Geschiedenis zijn zoekplaten gemaakt voor de ‘Gouden plekken’ op de plattegrond van Ypenburg die bezoekers op formulieren konden aangeven. De pen die men gebruikte was een aandenken van de HVBY. In de wekelijkse werkgroep bijeenkomsten wordt veel aandacht besteed aan het project vliegtuigmodellen. De modellen zijn in vitrinekasten geëxposeerd die ook van buitenaf door de grote ramen te zien zijn, een ‘etalage museum’. Voor de portretten van de gesneuvelden is een subsidie ontvangen van de gemeente.

Balans HVBY 31-12-2019

Door het negatieve resultaat in 2019 is het vermogen van HVBY licht gedaald. Het vermogen van SHY (Stichting Historisch Ypenburg) is niet veranderd. De stichting is de beheerder van de erfgoederen van de vereniging.