De oude kustlijn

      Reacties uitgeschakeld voor De oude kustlijn

Ypenburg kent een geschiedenis die terug gaat tot zo’n vijfduizend jaar geleden. In die tijd bestond het kustgebied uit kwelders en duinen. Bij opgravingen tijdens de realisatie van het huidige winkelcentrum legden archeologen het Ypenburg Duin bloot. Ypenburg lag aan de kust van Nederland. De vorming van strandwallen gaat nog eeuwen door. Rond 3000 jaar voor het begin van onze jaartelling is de huidige kustlijn ontstaan.

Het Ypenburg duin bevond zich ter hoogte van de huidige wijk Singels, onder het centrum van Ypenburg door, richting Craeyenburgh in Nootdorp. Het gebied tussen het duin en de zee bestond uit kwelders, die bij vloed deels onderliepen. Aan de landzijde van het duin ging het landschap over in veen. Archeologen hebben ook de resten van een moerasbos gevonden dat vooral uit eiken, berken en elzen bestond. Dit bos dateert uit de periode 2600 tot 2900 v.Chr. Door de toename van het veen komt Ypenburg steeds hoger te liggen, waarmee ook het duin wordt opgeslokt.