Deelplan 10 – Waterbuurt

      Geen reacties op Deelplan 10 – Waterbuurt

De grote en smalle eilanden uit de structuurschets zijn aanleiding geweest om enerzijds onderscheid te maken tussen openbare en privé oevers, anderzijds om per groot eiland of groepje smalle eilanden een eigen woningtypologie te introduceren. Het Hageneiland en het Patio-eiland hebben aan de oevers rondom een wandelpad verlaagd ten opzichte van een rondgaande weg waar alle parkeerplaatsen aan zijn gelegen. Hierbinnen is de bebouwing gelegen in een verder autovrij binnengebied.

Op Hageneiland bestaat de bebouwing uit een patroon van eenvormige vrijstaande huizen, tweekappers en kortere of langere rijtjes in verschillende materialen en allen op een kavel omzoomd door hagen. Op Patio-eiland is als het ware in een hoge dichtheid een ‘kashba’ samengesteld uit patiowoningen met een huifvormige opbouw en een dakterras.

Op de smalle eilanden wordt direct contact met het water gezocht. De waterhoeves bestaan uit grotere of kleinere stenen hoeves die uit het water oprijzen. De woningen hebben balkons boven het water hangen of een tuin in de hoeve. Tussen de hoeves zijn parkeervelden gepland bereikbaar via poorten door de hoeves.

In Rietveld worden de straten afwisselend geflankeerd door woningen met een veranda of vlonder aan het water en door met riet omzoomde parkeerveldjes. De woningen hier worden uitgevoerd in glas, hout en riet.