De verloren overwinning, DVD’s te koop

3D-compilatie

De film ”De Verloren Overwinning’ uit de reeks ‘Die Vijf dagen in Mei 1940′ is door de VPRO in april 2013 uitgezonden op televisie. De film is bij de HVBY op DVD te koop voor 10,00 euro (7,50 euro voor leden). De box met de completer serie van vijf Dvd’s kost 20,00 euro. Zolang de voorraad strekt ontvangt u bij aanschaf van de DVD ‘De Verloren Overwinning’ het magazine Nederland in de Tweede Wereldoorlog cadeau. De DVD’s zijn te koop tijdens bijeenkomsten van HVBY of vanaf 16 mei op donderdag en vrijdagochtend van 10 tot 13 uur in Buurtcentrum Piet VInk, Plesmanlaan 217a op Ypenburg. U kunt DVD’s ook rechtstreeks bestellen bij www.source1media.nl.

De Duitse inval van mei 1940- per regio bekeken
Vijf documentaires met als onderwerp de strijd tegen de Duitsers in de eerste vijf dagen in mei 1940, de laatste keer dat buitenlandse troepen ons land bezetten. Aan de feitelijke gevechtshandelingen, die toen in ons land plaatsvonden, is altijd relatief weinig aandacht besteed.

Nederland wilde neutraal blijven tegen iedere mogelijke vijand – zoals ook tijdens WO-I het geval was geweest, en beoefende daartoe wat men noemde “de zelfstandigheidspolitiek”. Een politiek die in de eeuwen daarvoor uiterst succesvol was gebleken. Mede op basis van dit inzicht, maar ook door de bezuinigingen als gevolg van de crisis in de jaren dertig, verkeerde ons leger echter in een deplorabele staat. Evengoed is er op vele plaatsen dapper gevochten door Nederlandse soldaten.

Toch was het vreemd en voelde het als een omissie dat aan die vijf dagen strijd niet meer aandacht is besteed. Nu na 70 jaar was er nog de kans dit goed te maken en verslag te doen van die dagen – gedeeltelijk zelfs nog via ooggetuigenverslagen van soldaten en burgers die zich voor die strijd hebben ingezet.

Elke film besteedt specifiek aandacht aan de strijd in één bepaalde regio

DAAR KOMEN DE BUREN: over de strijd in Limburg
Ze waren de buren, ze werden de vijand. De laatste nog levende veteranen vertellen over hun strijd in Limburg tijdens de Duitse invasie, net voor de capitulatie op 15 mei 1940.
Het Nederlandse leger was slecht uitgerust en getraind, en de Duitsers waren behoorlijk in overtal. Ondanks deze nadelen voor de Nederlanders, ging de Duitse invasie minder snel dan gepland.
Niet alleen voor de strijd tussen David en Goliath, maar ook voor het verraad van de buren is plaats in deze documentaire. De mensen die dichtbij de Nederlands-Duitse grens woonden, hadden altijd goed contact, niet alleen zakelijk, maar ook privé met hun Duitse buren. Het lijkt erop dat deze loyaliteit voor altijd is geschaad.

HELDEN ZONDER GLORIE: de strijd rond de Grebbeberg
Enkele van de weinige overgebleven veteranen vertellen hun verhalen over de verschrikkelijke slag om de Grebbeberg tijdens de Duitse invasie, vlak voor de capitulatie op 15 mei 1940. Een geschatte 2000 slecht bewapende en getrainde militairen moesten het opnemen tegen meer dan 20.000 Duitsers. Het Hollandse devies was ‘Tot de laatste man en de laatste kogel.’
Deserteurs werden niet gespaard: Nederlandse officieren dwongen hun troepen te schieten op Nederlandse soldaten die het strijdveld probeerden te verlaten.
Niet alleen de Nederlanders, maar ook de Duitsers gedroegen zich roekeloos. Weerloze gevangenen werden door de Duitsers als dekking gebruikt en naar het Nederlandse vuur gejaagd of mijnenvelden ingestuurd.

DE WAARHEID VAN WONS: de strijd in het Noorden richting Kornwerderzand
In Duitse geschiedenisboeken over de Duitse invasie van Friesland werd beweerd dat de Friese verdedigers zich terstond uit de voeten maakten toen ze hun vijanden zagen aankomen. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat Nederlanders dapper weerstand boden in het kleine plaatsje Wons. Ze gaven pas op toen de munitie van hun enige kanon op was. Jacob Topper heeft de Wonsstelling onderzocht. Familielid Fokkinga ziet de uitkomst van Toppers onderzoek als de redding van de eer van zijn vader en de andere verdedigers van Wons.

DE VERLOREN OVERWINNING – de slag om Den Haag : de luchtlandingen en strijd rond Den Haag
In mei 1940 wist een slecht georganiseerd en zelfs nog slechter bewapend Nederlands leger op een of andere manier een kolossale Duitse luchtaanval in Den Haag, uitgevoerd door Duitse elitetroepen, te overleven. Dankzij deze succesvolle Strijd om de Residentie, wist Koningin Wilhelmina – het hoofddoel van de Duitsers – uit Duitse handen te blijven.
Adolf Hitler verloor een aanzienlijk deel van zijn aanvalstroepen. Zij werden vermoord of gevangengenomen en naar Engeland gezonden. Dit gaf de Nederlandse capitulatie die enkele dagen later volgde op het bombardement op Rotterdam een bittere nasmaak voor de soldaten die iets eerder de strijd om Den Haag hadden gewonnen. Ze hadden gewonnen, maar toch verloren.
De overwinning die ze dachten te hebben behaald na bijna 100 uur heldhaftige strijd en levensgevaarlijke operaties, bleek niet meer dan een droom. De moeite, het lijden, de offers, de euforie, alles leek voor niets te zijn geweest.

HERINNERINGEN AAN VUUR: het bombardement op Rotterdam
Rotterdam heeft een hoop moeten doorstaan in de Tweede Wereldoorlog. Na de Duitse invasie verwoestte het immense bombardement op 14 mei 1940 een groot deel van het stadscentrum en werden meer dan 800 burgers gedood.
Het bombardement op Rotterdam vormt de achtergrond van deze documentaire. Enkele overlevenden van het bombardement vertellen hun verhaal.
Deze mensen herinneren zich persoonlijke details van het bombardement. Ze vertellen hun verhalen niet op de manier waarop ze in de geschiedenisboeken geschreven staan, maar op unieke, eigen wijze. Hoe verliepen de dagen voor het bombardement en hoe veranderde dit drama de levens van de vertellers? De nadruk ligt niet op het presenteren van historische feiten, maar op de manier waarop de mensen deze gebeurtenissen hebben beleefd. Persoonlijke herinneringen vormen de basis.

(bron source1media)

1 comment on “De verloren overwinning, DVD’s te koop

  1. Pingback: Druk bezochte avond »

Comments are closed.