Boekje over Leidschenveen-Ypenburg

      Geen reacties op Boekje over Leidschenveen-Ypenburg

Vanaf 19 december 2022 presenteert het Haags Gemeentearchief in het Atrium van het stadhuis aan het Spui de tentoonstelling: De kortste geschiedenis van Leidschenveen-Ypenburg. Dit jongste stadsdeel van Den Haag heeft een rijke bewoningsgeschiedenis die 3800 jaar teruggaat. Romeinen hebben hier rondgelopen, er is een beroemd schilderij geschilderd en Ypenburg was in de eerste helft van de twintigste eeuw een belangrijke plek voor de opkomende Nederlandse luchtvaartindustrie.  Deze tentoonstelling is gebaseerd op de gelijknamige Haags Gemeentearchief uitgave: De kortste geschiedenis van Leidschenveen-Ypenburg.

Boekje verkrijgbaar bij bibliotheken in Den Haag

Een nieuwe Vinex-wijk voor Den Haag
Leidschenveen-Ypenburg is een Vinex-wijk. De naam VINEX komt van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (1993), waarmee de rijksoverheid gebieden aan de randen van grote steden bestemde voor nieuwbouw. Deze wijken kregen moderne woningen van een kwaliteit die in de oude huizen in de steden niet te vinden was. Per 1 januari 2002 werden Ypenburg, Hoornwijk en Leidschenveen samen met het bedrijventerrein Forepark als Vinex-locatie aan Den Haag toegevoegd en kreeg dit stadsdeel de naam Leidschenveen-Ypenburg.

Archeologische vondsten
Rond de eeuwwisseling, tijdens de bouw van het nieuwe stadsdeel, ontdekten archeologen de resten van nederzettingen en een grafveld uit de Nieuwe Steentijd. Daaruit bleek dat er rond het jaar 3800 voor Christus mensen op het duin woonden. Archeologen hebben in Ypenburg de resten van zeker drie woonplaatsen opgegraven. Ze vonden deze door verkleuringen in de grond en de sporen van houten palen.

Leidschenveen
Voor de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2002 hoorde de Haagse wijk Leidschenveen bij de gemeente Leidschendam. De bouw van Leidschenveen startte in 1996. De buurten Velden en Waterland zijn als eerste opgeleverd. Daarna volgde De Lanen en in 2008 zijn ook de buurten De Dijken en ‘s-Gravendreef opgeleverd.

Ypenburg
Een rijke Delftenaar kocht begin 17e eeuw grond aan de Delftsche Vliet. Hier stonden al verschillende naamloze boerderijen. Deze moesten plaats maken voor een buitenplaats met de naam Ypenburg. De naam lijkt te verwijzen naar de in het gebied veel voorkomende bomen, iepen. Het huis was in 1887 zodanig vervallen dat het werd gesloopt. Vliegveld Ypenburg en de Haagse woonwijk Ypenburg zijn naar deze buitenplaats vernoemd.

Forepark
Het bedrijventerrein Forepark is vernoemd naar Fore, dat is afgeleid van Forum (het Latijnse woord voor marktplaats). Sinds 1990 werd het terrein ontwikkeld door het Bedrijvenschap Forepark; een samenwerking tussen Leidschendam en Den Haag, toen Forepark nog op het grondgebied van Leidschendam lag. Na de herindeling, waarbij Forepark Haags grondgebied werd, hebben beide gemeenten in 2002 gekozen voor opheffing van het Bedrijvenschap.

Het vliegveld Ypenburg
In de twintigste eeuw kondigde het luchtvaarttijdperk zich aan, waarvoor veel ruimte nodig was. In februari 1936 stak de Rijswijkse burgemeester Van Hellenberg Hubar de eerste spade in de grond voor aanleg van een vliegveld. Dit initiatief was een werkverschaffingsproject voor werklozen. Het sportvliegveld werd eind augustus 1936 geopend. In 1939 kwam er het hoofdkantoor van de Nationale Luchtvaartschool.

Een gevleugelde wijk
De ruime opzet van de wijken herinnert aan de groene velden van de landgoederen uit vroeger tijden en de uitgestrekte landingsbanen van het vliegveld. De straatnamen en de naamgeving van een school zoals De Startbaan houdt de geschiedenis levend en dat wordt versterkt door de monumenten en de kunstwerken. Verhalen verbinden, als wordt verteld hoe rentmeesters en pachters, piloten en grondpersoneel allemaal hun bijdrage hebben geleverd. De huidige bewoners bouwen dagelijks aan de toekomst van de wijk, door innovatie en bedrijvigheid, en vermoedelijk zou ook Ypje van Rijswijk zich in deze wijk thuis voelen.

Tentoonstelling
De tentoonstelling ‘Kortste geschiedenis van Leidschenveen-Ypenburg’ is in het Atrium te vinden bij de ingang van de studiezaal van het Haags Gemeentearchief, tijdens de openingstijden van het Atrium. De toegang is gratis. Samenstelling: Raymund Schütz historicus Haags Gemeentearchief, Robin Butter projectleider tentoonstellingen.

Bron: website Haags Gemeentearchief
Foto’s van tentoonstelling door HVBY