De geschiedenis van AVIO-DIEPEN deel 1

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Frits Diepen, 24 jaar oud, eigenaar van de DiFoGa (Diepen Ford Garage) in Bergen op Zoom, sportvlieger en havenmeester van vliegveld Woensdrecht. Tijdens de oorlog gaf hij invulling aan zijn luchtvaart-ambitie door een eenvoudig vliegtuig te ontwerpen en te bouwen. Download artikel uit de Posthoorn Lv.-Yb. van 10 februari 2021.