Contributie 2024

      Geen reacties op Contributie 2024

De contributie voor 2024 bedraagt € 15,00. De leden die geen machtiging voor incasso hebben getekend worden verzocht de contributie zelf over te maken op bankrekening IBAN: NL38 RABO 0154 9025 51 onder vermelding van naam en contributiejaar. De penningmeester zal middels automatische incasso de contributie voor 2024 van de gemachtigden binnenkort innen. Verzoek is tevens om de contributie voor 2023, als die nog niet is voldaan, te voldoen. Vermeld daar dan wel het jaar 2023 bij. Voor informatie over de contributie gelieve contact op te nemen met de penningmeester Dennis Huygen, vereniging@historischypenburg.nl.