Categorie: Structuur Steentijd

Alle subcategorieën voor Steentijd vallen hieronder. Niet onder Steentijd zelf hangen, want dat is het hoofdthema.

De oude kustlijn

Ypenburg kent een geschiedenis die terug gaat tot zo’n vijfduizend jaar geleden. In die tijd bestond het kustgebied uit kwelders en duinen. Bij opgravingen tijdens de realisatie van het huidige winkelcentrum legden… Read more »