Bericht voor leden

      Reacties uitgeschakeld voor Bericht voor leden

Contributie HVBY 2023

In april hebben de leden van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg het verzoek gekregen de contributie voor 2023 van €15,00 over te maken. Van een aantal leden zijn contributies reeds ontvangen. We roepen de overige leden op hun contributie voor 2023 te voldoen. Daartoe zijn 3 mogelijkheden beschikbaar. 

1. betalen via overboeking op NL38 RABO 0154 9025 51 ondervermelding van contributie 2023 en de naam
2. betalen middels een betaalverzoek in de vorm van onderstaande QR-code, die met telefoon is te scannen.
3. betalen middels een betaalverzoek: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=aTpKC1PkRlq8zspH5y1OHw

QR-code Contributie HVBY 2023