B- en C-Kamp

Aan de Brasserskade was Kamp Brasserskade gevestigd bestaande uit het B- en het C-kamp.  De hoofdingang was gelegen aan de Brasserskade. Via het B-kamp was het C-kamp te bereiken en via een rondweg het A-kamp.

B-kamp

Het B-kamp is tijdens de bezetting gebouwd. Na de oorlog werd het in gebruik genomen door de Lucht Strijd Krachten (LSK). 

Het eerste luchtmacht onderdeel was de plaatsing van het bureau Werving  en keuring voor militair personeel,  de vlieger keuring en opleiding. Het zware militairtransport (de eerste diepladers) was op het B-kamp gelegerd

De nieuwbouw werd eind jaren vijftig gerealiseerd  Een grote kantine, het gebouw voor de geneeskundige dienst en drie legeringsgebouwen met een bovenverdieping; dit alles ter vervanging van de drie houten barakken welke door dienstplichtigen als legering werd gebruikt (Technischs-, Bewapening & Elektronica- , en het Verzorging Squadron).

Op het B-kamp waren naast de legeringsgebouwen ook de facilitaire voorzieningen ondergebracht. Zoals het hospitaal van de Militaire Geneeskundige Dienst (MGD), LuVA-mess (Luchtmacht Vrouwen Afdeling), de Korporaalsmess en de manschappenkantine en daarnaast de eetzaal. Ondersteunende zaken zoals wapenkamer, onderkomen voor de officier van piket, wachtgebouw met cellen, gebouwen voor de GEVO, MIVO en de WZZ, filmzaal, kledingmagazijn en diverse bureaus voor het personeel waren het bureau van de Korps administratie en het Bureau Buitenland. Telefoon- en telex centrale, de ruimtes voor de zender-en ontvangers, de zendmasten.

Op het B-kamp was ook de autohobbyclub Ypenburg gelegerd.

C-kamp

In dezelfde periode werd het C-kamp gebouwd. Op het C-kamp was de onderofficiersmess en gebouwen voor de legering van onderofficieren en de gastenkamers. Hier waren ook de korporaals gelegerd die te werk waren gesteld op het hoofdbureau van de Koninklijke Luchtmacht in de 1e van der Boschstraat in Den Haag. Zij werden dagelijks met bussen naar de 1e van der Boschstraat gebracht. Later sliepen hier ook de militairen die deel uitmaakte van de paleis bewaking en het zenderpark in Rijksdorp.

Tussen het B- en C-kamp liep een particuliere weg waar de Luchtmacht “het recht van overpad” had. Zoals ook de verbindingsweg tussen het A- en B-kamp, de rondweg, was particulier terrein, In de drie grote legeringsgebouwen sliepen de korporaals en manschappen van de diverse squadrons. 

In het gebouw aan de linkerkant verbleven begin jaren zestig militairen die bij het stafbureau in de Van der Boschstraat
Lees meer...
B3 is een legeringsgebouw voor zowel beroeps als dienstplichtige (onder)officieren. Jonge onderofficieren sliepen met vier personen op een kamer, de
Lees meer...
Het lage gebouwtje B4 aan de linkerkant, wat iets naar voren staat, was ’s avonds en ’s nachts voor de
Lees meer...
Officieren vanaf de rang Sergeant tot en met Adjudant konden hier eten. Bij de hoge ramen was de keuken.De hoofdingang
Lees meer...
Links achter het lage gebouw - wat iets uitsteekt -van de piketdienst (B4) liggen drie identieke legeringsgebouwen. Hier sliepen vooral
Lees meer...
Het gebouw B9 links van de weg over de brug is het van de Geestelijke gezondheidszorg. Hier verbleven de aalmoezenier
Lees meer...
In dit magazijn werd kleding opgeslagen. In de jaren 60 lag hier stro opgeslagen dat diende voor vulling van de
Lees meer...