Author Archives: HVBY

Demonstratieveld Helikopters

Ypenburg heeft ook de primeur om diverse helikopter fabrikanten Ypenburg gebruiken om hun product te demonstreren. In 1967 bijvoorbeeld, toen Boeing de Vertol CH-47 Chinook aan de Koninklijke Marine en… Read more »

Ypje van Rijswijk

Eerste bewoners Door de hogere ligging van een duin is het Ypenburgse duin een ideale vestigingsplaats. De prehistorische mens heeft dan ook op dit duin zijn sporen nagelaten. 600 Jaar is het… Read more »

De oude kustlijn

Ypenburg kent een geschiedenis die terug gaat tot zo’n vijfduizend jaar geleden. In die tijd bestond het kustgebied uit kwelders en duinen. Bij opgravingen tijdens de realisatie van het huidige winkelcentrum legden… Read more »