Author Archives: admin

Deelplannen

Voor de ontwikkeling van Ypenburg is het gebied opgedeeld in deelplannen. De deelplannen zijn met een Europese aanbesteding in de markt gezet.

Deelplan 0

Dit plan bevat de eerste woningen op Ypenburg gebouwd. Zowel qua stedenbouw als architectuur is dit ‘pioniersgegeven’ tot uitdrukking gebracht. Door grote kavels uit te geven is ruimte voor de… Read more »

Voorzieningen

In het plan is gekozen voor een detailhandelstructuur met twee winkelcentra: het centrumdeelplan 4 en een nieuw winkelcentrum in Nootdorp (net buiten de grens van Ypenburg). De twee winkelcentra zijn… Read more »

Water en groen

De hoofdgroenstructuur wordt bepaald door het aanwezige en te ontwikkelen groen in en buiten Ypenburg en door de lange lijnen van het raamwerk met elk een eigen karakteristiek. Het raamwerk… Read more »

Openbaar vervoer

Om het autogebruik zoveel mogelijk terug te dringen krijgt Ypenburg behalve een langzaam verkeersnetwerk, een openbaar vervoersnetwerk. Naast diverse (regionale) buslijnen verbinden een tweetal HOV-lijnen (Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijnen) Ypenburg met… Read more »

Wegenstructuur

De wegenstructuur in Ypenburg is opgebouwd uit hoofdwegen en een secundair wegenstelsel. De hoofdwegen hebben alle een randligging in het raamwerk en verzorgen primair de doorstroming van het verkeer (50… Read more »

De ontwikkeling van een woonwijk

De stedenbouwkundige Frits Palmboom heeft de contouren van vliegveld Ypenburg verwerkt in het stedebouwkundigplan Buitenplaats Ypenburg. Op 600 ha waren ruim 11.000 woningen gepland en 85 ha was beschikbaar voor kantoren… Read more »

Ligging en structuur

Ypenburg ligt temidden van een divers landschap van verschillende functies: (voor)steden, parken, kassengebieden, recreatiegebieden etc. Het omringende landschap is allesbehalve leeg. De herinrichting van Ypenburg is daarom niet benaderd als… Read more »