Algemene Ledenvergadering HVBY op 20 april

Logo HVBYLeden en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderig van HVBY op donderdagavond 20 april 2017 om 19:30 uur in de Curtiss Corner. Na de vergadering omstreeks 20:30 uur volgt een filmvertoning en een borrel. De vergaderstuken worden per e-mail aan de leden toegestuurd.

Agenda:

  1. Opening
  2. Verslag ALV 16 juni 2016
  3. Verslag Activiteiten 2016
  4. Financiele verslagen 2014-2015-2016 en verslag Kascommissie
  5. Planning 2017
  6. Begroting 2017
  7. Rondvraag
  8. Sluiting.