Verslag ALV HVBY en lezing

      Geen reacties op Verslag ALV HVBY en lezing

De Algemene ledenvergadering van de Historisch Vereniging Buitenplaats Ypenburg heeft op woensdagavond 16 november 2022 kennis genomen van de activiteiten van de vereniging in de jaren 2017 tot en met 2022. Een nieuw lid van de kascontrole commissie is benoemd. De financieel verslagen van afgelopen jaren zijn goedgekeurd en op advies van de kascommissie is de penningmeester gedechargeerd voor het gevoerde financieel beleid. De voorgenomen activiteiten in 2023 en de begroting voor 2023 zijn  besproken en goedgekeurd. Het bestuur heeft tot slot een aantal vragen van leden beantwoord. Leden krijgen het verslag van de vergadering en uitgedeelde stukken toegestuurd.

Lezing: De Slag om de Residentie mei 1940 versus de Slag om Kyiv febr 2022

Na de vergadering heeft Bert Huijgen een presentatie verzorgd over de overeenkomsten en verschillen tussen de aanval van Hitler in de meidagen van 1940 en de aanval van de Poetin in Oekraïne in februari van 2022.

Bert vergelijkt de aanval van Hitler in mei 1940 en de aanval van Poetin in febr 2022.

download presentatie van Activiteitenoverzicht 2017-2022 en de presentatie van Bert.

De kaarten met de ontwikkeling van de gevechten in Oekraïne kunt u downloaden: Russian_Invasion_of_Ukraine_animated