ALV – Wil van Mil erelid

      Geen reacties op ALV – Wil van Mil erelid

Op maandagavond 17 april 2023 heeft HVBY haar ledenvergadering gehouden. Na vaststellen van het verslag van de vorige ALV is de benoeming van het nieuwe bestuurslid Pieter Spoelstra door de vergadering bekrachtigd. Hij volgt Wil van Mil op die zijn taak als secretaris per 1 januari 2023 heeft neergelegd. Op voorstel van het bestuur en met instemming van de vergadering is aan Wil van Mil – niet aanwezig tijdens de ALV – op woensdag 19 april 2023 door de voorzitter de oorkonde voor erelid van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg uitgereikt. Wil van Mil heeft vanaf 2001 aandacht gevraagd voor de historie van Ypenburg – eerst via artikelen in een wijkkrantje. Hij was in 2003 medeoprichter en bestuurslid van Stichting Historisch Ypenburg en vanaf 2010 ook bestuurslid van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg. Hij heeft zich langdurig ingezet voor de jaarlijkse herdenkingen van de Slag op Ypenburg op 10 mei 1940. Hij was betrokken bij de benoeming van straten naar gesneuvelden en gedecoreerden, als naar de benoeming van straatnamen met verwijzingen naar het luchtvaartverleden van Ypenburg. Hij is mede-auteur van het bekende ‘blauwe’ boek over Ypenburg en is nog steeds actief bezig voor Historisch Ypenburg.

Uitreiking Erelid HVBY aan Wil van Mil door Henk Kronenberg (vz)

De financiele resultaten van 2022 zijn toegelicht en besproken. Op advies van de kascommissie is de penningmeester voor het boekjaar 2022 gedechargeerd. De toelichting door de voorzitter van de activiteiten in 2023 en de rondvraag waren de resterende agendapunten.

Na afloop van de vergadering is de de film over de aanleg en opening van het vliegveld Ypenburg in 1936 getoond. Deze film is afkomstig van de familie van Dirk Reinders, voorzitter van de Haagsche Aeroclub. De film is onlangs door het Haags Gemeentearchief opnieuw gedigitaliseerd en is opgenomen in hun filmcollectie *). De film bevat mooie beelden van de aanleg van het vliegveld door vele werklozen uit de regio en een ‘overvarende’ Zeppelin.

Het verslag van de vergadering zal onder de leden worden verspreid.

*) Link naar Haags Gemeentearchief: Aanleg en opening vliegveld Ypenburg 1936, film van Dirk Reinders, voorzitter Haagsche Aeroclub.